International Advisory Board (IAB)

Senast ändrad: 04 december 2019

Syftet med International Advisory Board är att knyta ett antal erfarna ”kritiska vänner” till SLU i rollen som rådgivande till rektor och universitetsledning.

IAB ska

  • vara rådgivande i strategiska frågor av universitetsgemensam karaktär
  • bidra med ett internationellt perspektiv till SLU:s omvärldsbevakning
  • vara rådgivande i SLU:s kvalitetsarbete baserat på forskningsutvärderingen KoN 2018.

Ledamöterna i IAB har en gedigen akademisk karriär och bred kunskap om universitetssektorn, samt erfarenhet av ledning och strategisk utveckling samt internationellt samarbete. Deras roll är att bidra med synpunkter rörande SLU:s hela verksamhet; inte att fungera som sakkunniga inom specifika vetenskapliga områden. Ledamöterna tillsätts av rektor i samråd med ledningsrådet.

Bakgrunden till beslutet att inrätta ett IAB är forskningsutvärderingen Kvalitet och Nytta (KoN 2018), där en av de övergripande rekommendationerna var att SLU behöver utveckla det strategiska tänkandet på alla nivåer. De externa bedömarna föreslog bland annat att SLU bör använda sig av ett International Advisory Board.

IAB sammankallas en gång per år. Vid behov kan IAB även bidra skriftligen med synpunkter i särskilda frågor.

IAB inrättas under en begränsad tid om tre år. Rektor avser att före mandatperiodens utgång ta ställning till om IAB i fortsättningen ska utgöra ett permanent organ i rektors delegationsordning.

Ledamöter i IAB utsedda för perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2022

  • Professor Bill Hansson, Max Planck Society/Max Planck Institute for Chemical Ecology,
  • Professor Bo Jellesmark Thorsen, Köpenhamns universitet
  • Professor Johanna Björkroth, Helsingfors universitet
  • Professor Lisa Roberts, University of Leeds
  • Professor Mikael Hildén, Finnish Environment Institute (SYKE)
  • Professor Rajiv Khosla, Colorado State University
  • Professor Sarah Gurr, University of Exeter

Kontaktinformation

Boel Åström, forskningssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
boel.astrom@slu.se, 018-67 20 22

Sidansvarig: plan-webb@slu.se