31 jan

Ulls hus Grimsö, Uppsala

Workshop med institutionsstudierektorer (ISR)

Projektgruppen kommer att ha en workshop med institutionsstudierektorer (ISR) och eventuellt fler representanter från institutionerna, som är inblandade i tentamenshantering vid campus Ultuna.

Syftet med worksshopen är att informera om projektet och dess planering, stämma av kritiska frågeställningar och fånga upp eventuella nya frågeställningar.

Fakta

Tid: 2018-01-31 13:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Ulls hus Grimsö

Kontaktinformation