UKÄ:s utbildningsutvärderingar

Senast ändrad: 22 januari 2021

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar ett urval svenska högskoleutbildningar. Granskningarna fokuserar på hur utbildningen säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå examensmålen, och på hur lärosätet säkerställer att studenten har uppnått examensmålen när examen utfärdas.

Tyngdpunkten i UKÄ:s utbildningsgranskningar ligger på faktiska förhållanden och resultat, det vill säga att utbildningen uppfyller alla krav som finns i lag och förordning. Utbildningen ska också följa principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Ett annat syfte är att granskningarna ska bidra till lärosätenas eget utvecklingsarbete avseende kvaliteten på utbildningarna.

Utbildningar som granskas vid SLU 2017-2022

  • Forskarutbildning i nationalekonomi (2017)
  • Forskarutbildning i veterinärmedicin (2017)
  • Forskarutbildning i analytisk kemi (2020)

Granskningsresultaten publiceras i Högskolekollen.


Kontaktinformation

Helena.Eklund.Snall@slu.se, planeringsavdelningen, 070-283 77 79