Utbrott av afrikansk svinpest

Senast ändrad: 21 september 2023

Afrikansk svinpest har påvisats i prover från döda vildsvin som hittats i Fagersta kommun i Västmanlands län.

SLU:s ledning uppmanar alla medarbetare och studenter som befinner sig i den smittade zonen att noggrant följa de anvisningar som Jordbruksverket utfärdat samt hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen.

Sedan utbrott av afrikansk svinpest konstaterades har Jordbruksverket upprättat en karantänzon med omfattande restriktioner. De som befinner sig i området ska följa de restriktioner och anvisningar som Jordbruksverket upprättat. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

Sedan tidigare följer SLU Jordbruksverkets regler om 48-timmars karens för den som vistats utomlands som ska besöka svenska djurbesättningar. Nu gäller denna karensregel även för den som vistats i smittad zon enligt Jordbruksverkets beslut. 

SLU:s ledning, med hjälp av intern expertis, följer händelseutveckling och står i kontakt med övriga myndigheter.