Studenter och utbildning

Senast ändrad: 10 juli 2023
Kvinnlig student sitter och läser vid ett bord framför ett fönster. Foto.

Ett nationellt arbete pågår med att se över möjligheterna för hur Sverige ska kunna ta emot och stödja studenter på flykt från Ukraina såväl som från Belarus och Ryssland.

SLU har studenter från många olika länder. Eftersom universitetet inte registrerar studenters härkomst eller medborgarskap går det inte att ange exakt hur många av våra studenter som kommer från Ukraina, Belarus eller Ryssland, men det finns ett mindre antal med grundexamen från dessa länder. SLU har i nuläget inga studenter från nämnda länder inom ramen för våra utbytesavtal.

Antagning till höstterminen 2022

Studenter kan söka höstterminens antagningsomgång som är öppen mellan 15 mars och 19 april. Antagningen vid SLU kan hjälpa studenter att anmäla sig eftersom höstterminens antagningsomgång inte kommer att utlysas på engelska på University Admissions, utan endast på Antagning.se.

Masterutbildning

Studenterna kan dessutom söka sin masterutbildning via University Admissions i masteromgången mellan 15 oktober och 15 januari. Om de antas kan de då påbörja sin utbildning höstterminen 2023.

Avgifter och studiemedel

Om studenterna har flytt efter den 30 oktober 2021 och är ukrainska medborgare omfattas de av EU:s massflyktsdirektiv och är inte längre avgiftsskyldiga. Migrationsverket ger dem som flyktingar stöd till boende och dagpenning men de får inte rätt till studiemedel från CSN.

Frågor och svar

Du kan läsa mer om vad som gäller för studenter från Ukraina, Belarus och Ryssland på studentwebben.