Samarbeten pausas

Senast ändrad: 17 mars 2022
Riksdagshuset i Stockholm. Foto.

Regeringen har uppmanat svenska lärosäten att pausa kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

Uppmaningen innebär att alla formaliserade avtal och ekonomiska transaktioner mellan SLU och dessa länder ska pausas. När det gäller individuella samarbeten mellan enskilda forskare behöver dessa bedömas från fall till fall.

Läs uppmaningen till svenska lärosäten på regeringskansliets sida.

Vanliga frågor

Vilka kriterier avgör om vi behöver pausa eller inte? 

Alla formaliserade samarbeten med statliga institutioner ska pausas. När det gäller individuella kontakter ansvarar varje forskare/forskargrupp för att göra en bedömning. Regeringen har påpekat att det är extra viktigt att pausa även individuella samarbeten inom forskningsområden som kan vara särskilt viktiga för ryska staten eller vara säkerhetspolitiskt känsliga. Vid behov av stöd i bedömningen av vilka ämnesområden som kan vara känsliga, kontakta SLU Säkerhet, sakerhet@slu.se  

Vem ska jag diskutera dessa frågor med? 

Vänd dig i första hand till din chef eller prefekt, vid behov kan prefekten lyfta eventuella dilemman till fakultetens dekan för ytterligare diskussion och bedömning.  

Vid behov av stöd i juridiska frågor (kring avtal m.m.) - kontakta juristenheten: juridik@slu.se  

Se även: Forskningsprojekt och force majeure | Medarbetarwebben (slu.se) 

Kan jag sampublicera med ryska eller belarusiska forskare? 

Publikationer som är planerade i närtid kan publiceras så länge det inte handlar om säkerhetspolitiskt känsliga frågor. Inga nya publiceringssamarbeten ska inledas. 

Kan vi ta emot gästforskare från Ryssland eller Belarus? 

I nuläget bör inga gästforskare från Ryssland eller Belarus tas emot inom ramen för ett formellt samarbetsavtal. När det handlar om en individs anställning, tillsvidare eller tidsbegränsad, så har inte nationalitet betydelse. 

Ska vi be gästforskare från Ryssland eller Belarus att lämna Sverige? 

I nuläget bör vi inte be gästforskare från Ryssland eller Belarus att lämna oss om det rör vistelser i samband med individuella samarbeten som är godtagbara. Det kan däremot bli aktuellt om ett formellt samarbete avslutas och där forskningsdata inte längre ska föras mellan universiteten. 

Hur påverkas projekt med finansiering från EU? 

EU har pausat samarbeten med Ryssland och Belarus så projekt som har parter där kan komma att påverkas.  

Kan vi köpa in material eller utrustning från Ryssland eller Belarus? 

Det finns inget importförbud för produkter från dessa länder om de inhandlas från ickestatliga organisationer. Däremot ska vi inte köpa något från statliga organisationer, i enlighet med regeringens uppmaning att avbryta sådana samarbeten och ekonomiska transaktioner. 

https://www.kommerskollegium.se/importera--exportera/handla-utanfor-eu/licenser-tillstand-kvoter/internationella-sanktioner/sanktioner-mot-ryssland/ 

Spelar det någon roll om en individuell forskare stödjer ryska regeringen eller inte? 

SLU ska inte samla in eller registrera individers åsikter så den faktorn kan inte användas i beslutsfattande.