Samarbeten pausas

Senast ändrad: 04 juli 2023
Sveriges riksdag i Stockholm, foto.

Regeringen har uppmanat svenska lärosäten att pausa kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

Svenska universitet följer Utrikesdepartementets riktlinjer avseende utrikes verksamhet och kontakter. För Ryssland gäller nu alltfler sanktioner som SLU ska följa.

Regeringen har sedan tidigare uppmanat svenska lärosäten att pausa kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus. Uppmaningen innebär att alla formaliserade avtal och ekonomiska transaktioner mellan SLU och dessa länder ska pausas.

När det gäller individuella samarbeten mellan enskilda forskare behöver dessa bedömas från fall till fall.

Sanktioner mot Ryssland

Här hittar du sanktioner mot Ryssland på regeringens webb.

Vanliga frågor

Nedan hittar du svaret på vanliga frågor. Dessa har kompletterats med besked om bojkotter och deltagande på konferenser.

Vanliga frågor

Vilka kriterier avgör om vi behöver pausa eller inte? 

Alla formaliserade samarbeten med statliga institutioner ska pausas. När det gäller individuella kontakter ansvarar varje forskare/forskargrupp för att göra en bedömning. Regeringen har påpekat att det är extra viktigt att pausa även individuella samarbeten inom forskningsområden som kan vara särskilt viktiga för ryska staten eller vara säkerhetspolitiskt känsliga. Vid behov av stöd i bedömningen av vilka ämnesområden som kan vara känsliga, kontakta SLU Säkerhet, sakerhet@slu.se 

Deltagare från Ryssland på konferenser

För konferenser har SLU bedömt att regeringens uppmaning innebär att vi inte kan göra ekonomiska transaktioner med ryska statliga arbetsgivare. Därmed kan SLU inte ta emot statligt anställda ryska deltagare på konferenser.

Om personer från Ryssland loggar in på ett webbinarium som är tillgängligt på nätet, kan och ska vi inte blocka personer utifrån deras nationalitet.

Bojkotter

SLU följer som myndighet offentlig upphandling och regeringens sanktioner. SLU tar utöver det inga egna ytterligare beslut att bojkotta varor.

Vem ska jag diskutera dessa frågor med? 

Vänd dig i första hand till din chef eller prefekt. Vid behov kan prefekten lyfta eventuella dilemman till fakultetens dekan för ytterligare diskussion och bedömning.  

Vid behov av stöd i juridiska frågor (avtal m.m.) – kontakta juristenheten: juridik@slu.se  

Se även: Forskningsprojekt och force majeure | Medarbetarwebben (slu.se) 

Kan jag sampublicera med ryska eller belarusiska forskare? 

Publikationer som är planerade i närtid kan publiceras så länge det inte handlar om säkerhetspolitiskt känsliga frågor. Inga nya publiceringssamarbeten ska inledas. 

Kan vi ta emot gästforskare från Ryssland eller Belarus? 

I nuläget bör inga gästforskare från Ryssland eller Belarus tas emot inom ramen för ett formellt samarbetsavtal. När det handlar om en individs anställning, tillsvidare eller tidsbegränsad, så har inte nationalitet betydelse. 

Ska vi be gästforskare från Ryssland eller Belarus att lämna Sverige? 

I nuläget bör vi inte be gästforskare från Ryssland eller Belarus att lämna SLU om det rör vistelser i samband med individuella samarbeten som är godtagbara. Det kan däremot bli aktuellt om ett formellt samarbete avslutas och där forskningsdata inte längre ska föras mellan universiteten. 

Hur påverkas projekt med finansiering från EU? 

EU har pausat samarbeten med Ryssland och Belarus så projekt som har parter där kan komma att påverkas.  

Kan vi köpa in material eller utrustning från Ryssland eller Belarus? 

Det finns inget importförbud för produkter från dessa länder om de inhandlas från ickestatliga organisationer. Däremot ska vi inte köpa något från statliga organisationer, i enlighet med regeringens uppmaning att avbryta sådana samarbeten och ekonomiska transaktioner. 

Läs mer på Kommerskollegiets webb.

Spelar det någon roll om en individuell forskare stödjer ryska regeringen eller inte? 

SLU ska inte samla in eller registrera individers åsikter så den faktorn kan inte användas i beslutsfattande. 

Foto: Melker Dahlstrand, Sveriges riksdag.