BeSched

Senast ändrad: 12 februari 2024
Strand

BeSched är vårt stödsystem för inrapportering av lönepåverkande händelser såsom semester, sjukfrånvaro och annan ledighet.


Kontaktinformation

Personalavdelningen

Löneenheten, loner@slu.se