Försöksdjursvetenskap

Senast ändrad: 22 juni 2022

Utbildning i försöksdjurskunskap är ett lagstadgat krav för alla som arbetar med djur som används till forskning och/eller utbildning

Alla som arbetar med försöksdjur, oavsett om de är föreståndare, veterinärer, forskare eller försöksdjurstekniker måste ha en utbildning i försöksdjurskunskap enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2019:9 Saknr L 150) 6 kap innan de får jobba med försöksdjur.

Utbildningen ska vara anpassad till arbetet som ska genomföras. Generellt  rekommenderas att den teoretiska utbildningen inte ska vara äldre än 5 år.

På SLU är försöksdjurskoordinatorn är ansvarig för all personalutbildning i försöksdjursvetenskap vid SLU, och kan ordna kortare uppdateringskurser vid behov. Om du har frågor om detta kan du maila till SLU:s samordnare för djurförsök.

Information om utbildningen

SLU har tillsammans med andra universitet skapat en webbutbildning i försöksdjursvetenskap. Där finns en grundmodul om lagar och etik och  moduler om några olika djurslag. Utbildningen är på engelska.

Om du behöver gå utbildningen, skriv till djurforsok@slu.se och ange att du önskar inloggningsuppgifter samt vilket/vilka djurslag du ska arbeta med.

Forskarstuderande ska komplettera webbutbildningen med Doktorandkurs i försöksdjursvetenskap, som går in mer på djupet i lagstiftningen kring våra försöksdjur, försöksplanering och de 3R.

Praktisk utbildning

Alla måste vara kompetenta i sina praktiska uppgifter, till exempel blodprovstagning och andra procedurer. Den praktiska utbildningen sköts på institutionerna av handledarna till studenter som ska göra sina examensarbeten, av föreståndare och försöksdjursveterinär för doktorander, forskare och försöksdjurstekniker.

Kompetensen ska kontrolleras av försöksdjursveterinär/expert, föreståndare eller annan person som de har delegerat ansvaret till. Den praktiska kompetensen bör också kontrolleras om en person inte har arbetat med momenten under de senaste fem åren.

Ett kompetensbevis ska kunna visas upp vid förfrågan. En mall för detta hittar du här.


Kontaktinformation