Transport

Senast ändrad: 01 mars 2023

Transporttjänst med lätt lastbil. Beställning eller avtal. Utför transporter och omflyttningar. Vid stora omflyttningar eller tunga föremål kan extern flyttfirma anlitas.

Här finns information om olika transporter som tillhandahålls såsom mindre flyttningar, transport av visst avfall, returpapper, gas/kvävetransporter etc. De transporter vi inte själva har kapacietet att utföra anlitar vi externa samarbetspartners.

Det finns olika rutiner för SLU:s orter:

Transporttjänst Alnarp
Transporttjänst Skara
Transporttjänst Umeå
Transporttjänst Uppsala

OBS! För att transportera gas/kväve krävs utbildning och bil för detta ändamål.

För beställningar och ytterligare information, se respektive ort.