Posthantering Uppsala

Senast ändrad: 28 februari 2023

På Ultunaposten hanteras i princip all internpost inom SLU liksom all inkommande och utgående extern post för SLU-Ultuna och andra företag inom campus.

Post

Alla externa försändelser kommer grovsorterade från postterminalen i Uppsala varefter sorteringen till mottagarna på Ultuna med omnejd sker hos Ultunaposten. Efter sortering distribueras posten till respektive inst/avd/plats.

Utgående försändelser hämtas på respektive inst/avd 1-2 ggr/dag. Efter att den har sorteras på Ultunaposten levereras posten till postterminalen. 

Tillsammans med PostNord har vi utvecklat rutiner för bl.a. sortering vilket t.ex. ökar säkerheten i leveranserna. Till stor del har SLUs streckkodssystem bidragit till en effektiv och säker hantering av försändelserna.

OBS! För att garantera att A-posten delas ut dagen efter (inom Sverige) så hämtas posten 15.15 av PostNord.

Pakettjänster

Genom VHS-avtal har SLU rabatterade priser hos PostNord på paketförmedlingstjänster. För att ta del av rabatterna krävs det att Ni som inst/motsv. är registerade hos PostNord och har ett kundnummer.

Pakettjänster:
PostNord har flera olika tjänster för paketservice där rabatten är särskilt fördelaktig för tjänsten: "PostNord Parcel".

Vi rekommenderar att du använder Skicka Direkt Business som är postens webbaserade system för att skriva ut etiketter och boka upphämtning av paket. Om problem uppstår, t.ex. logistikstörningar som innebär att paketet felaktigt hamnar hos ombud, eller om du behöver annan hjälp så kontakta service, se kontaktuppgift nedan.

Porto

SLU har rabatterade portopriser genom VHS-avtal med PostNord.

För att få del av rabatterna krävs anslutning till SLUs streckkodssystem med tillhörande kundnummer hos PostNord. Försändelserna ska skickas gemensamt från SLU.

Utgående post skickas via Postservice (den interna posten). Försändelser som läggs på andra brevlådor än de vid terminalen på Björkgatan berättigar ej till rabatt. Om försändelser skickas via andra brevlådor måste de frankeras, trots att kuverten är försedda med streckkod.

Fakta:

Paket ska i första hand distribueras av PostNord direkt till de godsmottagningar som finns på SLU, inte gå med Post SLU internt, då vi har avtal med direktutlämning av paket med PostNord. För godsmottagning på VHC, Ulls hus och MVM gäller dessa adresser:

VHC /Namn /Inst.
Almas Alle 4c
Godsmottagning
75651 Uppsala

Ulls Hus /Namn/Inst.
Ulls gränd 1
Godsmottagning
75651 Uppsala

MVM/Namn/Inst.
Gerda Nilssons väg 5
Godsmottagning
75651 Uppsala                              

OBS Ingen godsmottagning!
BIO C/Namn/Inst.
Ulls gränd 1
75007 Uppsala