Posthantering Skara

Senast ändrad: 02 januari 2023

För information angående post- och pakethantering i Skara se nedan.

Serviceenheten i Skara hanterar i princip all internpost inom SLU liksom all inkommande och utgående extern post för SLU och andra företag inom campus.

PostNords kontor i Skara är öppet mellan 09.30-10.30 på förmiddagen vilket innebär att postrundan påbörjas ca 09.15 med utgångspunkt från Smedjan.

Om ditt brev väger mer än 2 kg eller om längd+bredd+höjd överstiger 90 cm, betraktas försändelsen som ett paket och du måste i så fall skriva ut och sätta på en paketlapp.

Har du frågor eller funderingar runt postservice och våra rutiner, är du välkommen att kontakta oss!