Flaggning

Senast ändrad: 07 mars 2023

SLU har officiella flaggstänger vid universitets tre huvudorter Alnarp, Uppsala och Umeå. Flaggning sker på allmänna flaggdagar och vid nationellt uppmärksammade högtider, eller andra händelser av engångskaraktär som aviserats av regeringen. SLU uppmärksammar också akademiska högtider.

SLU:s officiella flaggstänger är försedda med en märkbricka för att markera status som officiell SLU-flaggstång.

Ansvar

Avdelningen för infrastruktur ansvarar enligt uppdrag för att flaggning av de officiella stängerna sker enligt gällande riktlinjer. Uppdraget innefattar:

 • märkning av de officiella flaggstängerna vid SLU,
 • att svenska flaggor i korrekt storlek finns att tillgå till alla SLU:s officiella flaggstänger,
 • att SLU-flaggor i korrekt storlek finns att tillgå till alla SLU:s officiella flaggstänger,
 • att det till de officiella flaggstängerna även finns EU-flaggor, FN-flaggor samt Sameflaggor i korrekt storlek och antal, samt
 • att vägleda och bistå övriga verksamhetsorter avseende flaggning.

För SLU:s övriga verksamhetsorter ansvarar plats­ansvarig (eller av denne utsedd resurs) för att flaggning sker på befintliga flaggstänger när så sig bör och enligt gällande riktlinjer.

Beställa flaggor eller annan vägledning: Samma kontakt oavsett ort

Maila din fråga till service-ull@slu.se vid behov av vägledning eller hjälp med att beställa flaggor, oavsett vilken ort som ärendet gäller.

Flaggor och ev. annat material kommer att beställas via Proceedo och därför behöver du ange följande uppgifter:

 • Kostnadsställe och Projekt
 • Fakturareferens
 • Leveransadress

Kostnader

Kostnader kring de officiella flaggstängerna finansieras genom tilldelning via SSM och omfattar:

 • Inköp av flaggor
 • Märkning av flaggstängerna
 • Administrativa kostnader avseende flaggning
 • Praktisk hantering av flaggning

Alla kostnader i samband med flaggning av icke officiella flaggstänger vid SLU:s verksamheter bekostas av verksamheterna själva.

Officiella flaggstänger

Officiella flaggstänger vid SLU (märkta med plakett) finns på följande platser:

SLU Uppsala - 5st vid Ulls hus, Almas allé 8
SLU Umeå - 1st vid huvudentrén
SLU Alnarp - 2st vid huvudentré Alnarpsgården

Flaggdagar

På allmänna flaggdagar flaggas med svenska flaggor på alla SLU:s officiella flaggstänger (se riksarkivet.se/flaggdagar, bilaga 1). Detsamma gäller vid nationellt uppmärksammade högtider eller händelser av engångskaraktär (aviserade av regeringskansliet). 

I SLU:s avtal om väktartjänster ingår hissning och halning av våra officiella stänger på allmänna flaggdagar, vilka för 2020 är följande:

 • 1 januari – nyårsdagen
 • 28 januari – konungens namnsdag
 • 12 mars – kronprinsessans namnsdag
 • Påskdagen
 • 30 april – konungens födelsedag
 • 1 maj
 • Pingstdagen
 • 29 maj – Veterandagen
 • 6 juni – Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag.
 • Midsommardagen
 • 14 juli – kronprinsessans födelsedag
 • 8 augusti – drottningens namnsdag
 • Dag för val till riksdagen
 • 24 oktober – FN-dagen
 • 6 november – Gustav Adolfsdagen
 • 10 december – Nobeldagen
 • 23 december – drottningens födelsedag
 • 25 december – Juldagen

Utöver svenska flaggor ska det till SLU:s officiella flaggstänger även finnas EU-flaggor, FN-flaggor samt Sameflaggor för flaggning på följande dagar:

6 februari – samernas nationaldag (Uppsala och Umeå)
9 maj – EU-dagen (Uppsala, Alnarp och Umeå)
24 oktober – FN-dagen (Uppsala och Alnarp)

Samernas nationaldag

På de officiella flaggstängerna vid SLU Uppsala och SLU Umeå ska det på samernas nationaldag den 6 februari flaggas med samernas flagga. Detta eftersom rennäringen har en särställning som en areell näring som faller inom SLU:s verksamhetsområde.

SLU flaggar ej vid övriga minoriteters nationaldagar.

Övrigt

Flaggor som symboliserar rörelser, intresseorganisationer, politiska idéer eller liknande hissas aldrig. Företagsflaggor ska inte heller hissas på SLU:s flaggstänger. Den svenska flaggan symboliserar de kärnvärden som Sverige står för, inklusive regeringens och därunder sorterade myndigheters tydliga ställningstagande för mänskliga rättigheter.

Läs mer om riktlinjer för flaggning vid besök, vid akademiska högtider och disputationer, vid sorg eller dödsfall och anvisningar för vilka flaggor som ska användas när, i Riktlinjer för flaggning vid SLU.


Kontaktinformation