Utbildning Studenter och Handledare

Senast ändrad: 10 februari 2021

Ändra lösenord

Orientering 1

Orientering 2

Söka och spara filter

Söka journaler

Läsa journal & patientkort

Ansvarig student ansvarig vårdgivare

Min arbetsyta

Klinisk anteckning

Hemgångsråd, återkoppling till remitterande veterinär

Redigera, godkänna & kommentera

Kunskapsbas

Här finns utbildningsmaterial för studenter och handledare.


Kontaktinformation