Smådjur Go Live!

Senast ändrad: 10 maj 2021

Smådjurskliniken näst på tur att Go-Live!

Natten mellan den 26-27/2 byter vi från Trofast till Provet Cloud på smådjurskliniken.
Varför en fredagsnatt, kanske ni undrar?
Det är för att vi vill ha så lite inneliggande patienter som möjligt samt så lite verksamhet igång de första två dagarna så att vi hinner få alla integrationer på plats och få upp systemet och kunna vara fler supportpersoner förhållande till antalet ordinarie personal som arbetar.

 

Vad händer under Go-Live?

På kvällen fredagen den 26/2 kommer vi avsluta samtliga journaler i Trofast och slå ut fakturor. Kl 00.00 kommer vi ta en databaskopia av Trofast databasen och överföringen till Provet Cloud startar. När den är klar någon gång under natten får vi klartecken att kontrollera att allt kopierats som det ska och sen kan vi starta med att skriva in konsultationer för det patienter som befinner sig på kliniken och starta upp behandlingsplaner.

 

Därefter kommer all journalföring av inneliggande och inkommande patienter att ske i Provet Cloud. 

 

Om det kommer in patienter under tiden som vi inte har tillgång att skriva så kommer det finnas mallar i word som sen enkelt kan kopieras in när vi startar. 

 

För inneliggande patienterna kommer vi hela natten ha läsbehörighet till Trofast även om vi inte kan skriva något mer.

 

Sen väntar det massor av arbete att koppla upp alltifrån betalterminaler i receptionen, bildmodaliteter och analysinstrument. Uppdaterade rutiner för arbetsflödet i Provet för ex. dagsavslut/kassaavstämning och bokningar ska sättas upp och alla framtida bokningar kontrollerats att även dessa migrerats korrekt.

 

Under Go-Live helgen kommer projektteamet att finnas på plats dygnet runt för att stötta personalen. Vardagar fram till 14 mars har vi support 06.00-23.30 på plats  (med undantag från någon enstaka kväll då vi har telefonsupport) telefonjour 23-06 vid akuta ärenden. På helger finns vi på plats 06.00-23.00 de första två helgerna och sedan 8-23 kommande två helger. Efter en månad fasar vi ut supporten och beräknar att smådjursklinken står på egna ben i sitt nya system.

 

Med Vänliga Hälsningar

 

Jonna Gohil

Fakta:

support.provetcloud@slu.se​