Provet Cloud - utbildningsplan

Senast ändrad: 25 september 2020

Projektgruppen och alla superanvändare håller på att skapa strategi för genomförande och utbildningar på alla avdelningar som ska arbeta i Provet. IME var först ut med Go-Live som vi tar med oss erfarenheter ifrån!

Utbildningsplan Provet Cloud

 

Alla användare kommer få ca 2-6 h utbildning i systemet och vi håller nu tillsammans med klinikchefer på att planera in utbildningsdagarna för respektive klinik.

Patologen är näst på tur att Go-Live och där planerar superanvändare Lisa L tillsammans med Elisabeth, utbildningstillfällen. Patologen kommer fortfarande att skriva in svaren i Trofast för Häst och Smådjur tills de klinikerna också gått över till Provet Cloud.

Hästkliniken är vår första dygnet runt bemannade klinik som kör Go-Live i systemet. Där kommer personalen delas in i 6 olika grupper och en skräddarsydd utbildningsplan per yrkesroll inklusive uppsamlingstillfälle efter Go-Live planeras.

Tillsammans med häst är det dags för Klinisk kemi att Go-Live! Klin kem kommer främst att fortsätta arbeta i LabAdvantage men det ska då integreras med Provet Cloud. Det planeras 1-2 utbildningstimmar för att gå igenom de moment som de ska använda i Provet Cloud.

Bildavdelningen kommer efter Go-Live arbeta "inuti" övrigas Provet med en gemensam tidbok över samtliga resurser och bokade tider. Här kommer det att behövas utbildning för både Häst och Smådjur.

Smådjurskliniken som har allra flest anställda kommer att behöva en liknande utbildningsplan som Häst men anpassad för Smådjur. Superanvändarna och projektgruppen lägger just nu ner mycket tid på att skapa detta.

För Ambulatoriska kommer utbildningen att ske enligt Häst- och Smådjursstrategin också men anpassat efter Ambulatoriska.