Dagens Provet-info Häst!

Senast ändrad: 05 maj 2021

Här kan ni titta på korta filmer med information, tips och trix i ert nya journalsystem Provet Cloud.

Dagens tips 1

1. Akuta patienter ska bokas på akutlistan sen ankomstregistrera och starta konsultation. 2. Kom ihåg att ange ansvarig rådgivare, den som har hand om fallet idag. 3. Kom ihåg att tryck på "Skriv in sjukhusvård" om patient blir inskriven. För att den ska komma med i listor och få korrekt debitering. 4. Glöm inte att byta till korrekt avdelning vid inskrivning och efter en länkad bokning är klar.

Dagens tips 2

1. Skriva ut bokningslistor 2. Hur planerar man en "Allmän" plan för vårdpatienter? Ex. Motionx4 3. Gömma kolumner på olika sidor om de tar mycket plats

Dagens tips 3

1. Skriva ut behandlingslistor/Lista över alla patienter 2. Debitera och gå tillbaka i mall 3. Sätta en tagg på överblicken

Dagens tips 4

1. Skicka mottagningsbevis för E-signering till kunden 2. Skriva ut mottagningsbevis på papper för signering 3. Vidarebefordra en uppgift till någon annan

Dagens tips 5

1. Skriva ut etiketter – Nu funkar patient och kundetikett (leverantören jobbat fortsatt med utskriftskvaliteten) 2. Nya taggar för ”pass inlämnat/åter lämnat” 3. Kunskapsbasen – hitta lathundar

Dagens tips 6

1. Starta alltid konsultation via tidbokning (annars funkar inte länkade bokningar) 2. Ägarbyte 3. Slå samman patienter som är dubbletter

Dagens tips 7

1. Avbryta en plan (ej startade) 2. Avbryta alla planer (ej startade) 3. Avsluta pågående planer

Dagens tips 8

1. Se att det är en remitterad patient på överblicken. 2. Medhavd medicin - Hur gör man då? 3. Söka i Kunskapsbasen 4. Kom ihåg sätt dina allmänna planer som PÅBÖRJADE

Dagens tips 9

1. Beställa till SVA/Laboklin glöm inte fraktsedeln och sista steget med deras remiss 2. Sätt allmänna planer som PÅBÖRJADE! Påminnelse 3. Glöm inte taggen för pass inlämnat/återlämnat

Dagens tips 10

1. Dubbla flikar 2. Historieboken 3. Klicka dit du ska, lätt att klicka en onödig loop via patientkortet