Dagens Provet-info Smådjur!

Senast ändrad: 05 maj 2021

Här kan ni titta på korta filmer med information, tips och trix i ert nya journalsystem Provet Cloud.

1. Dagens tips!

1. Ställ in dina kolumnfilter så att du ser tidpunkt för åtgärder, medicin och mat. 2. Om en patient har gått hem kan du byta plats till "hemgången" för att tydligare se i överblicken vilka som precis har gått hem. 3. När du ska skriva E-recept behöver du verifiera dig. Välj Lösenord i scroll-listan och skriv ditt lösenord.

2. Dagens tips!

1. Nu finns en avdelning som heter IVA uppvak/preop som ska användas för patienter som passerar IVA men ej ska debiteras för IVA-vård. 2. Om du gör en allmän plan som planering en gång använd EJ första dagenstidsplanering för då blir det ingenting. 3. Telefonlistan från Trofast finns i Kunskapsbasen.

3. Dagens tips!

1. Ändra ansvarig vårdgivare 2. Planera ett dropp eller en vätskebehandling 3. Avvaktar utskrivning när patienten gått hem

4. Dagens tips!

1. Efter senaste uppdateringen kan du välja flera statusar inte bara en eller alla vi schemalagda besök i överblicken och triagefliken. 2. Det finns en ruta för interna anmärkningar i pågående konsultation likt den Gula rutan i Trofast. Du hittar den i konsultationen under menyfältet till höger eller längst ner på fakturan.

5. Dagens tips!

1. När du loggar in i Provet nästa gång kanske du vill se den sidan du var på innan du blev utloggad/loggade ut ur systemet? 2. Vi vill påminna om vikten av att kontrollera och ändra rätt Ansvarig vårdgivare. Du som veterinär kan då få en bättre överblick över dina patienter. Och det underlättar för dina kollegor som tex. behöver veta vem de ska kontakta om frågor kring patienten.

6. Dagens tips!

1. Om du beställt en labbremiss innan du ändrade till dig själv som Ansvarig vårdgivare för konsultationen, behöver du ändra Ansvarig vårdgivare/Remitterande veterinär även i labbremissen. 2. Uppgifter börjar användas mer och mer, kanske har du redan fått en uppgift från en kollega som vill att du ringer upp en djurägare eller rättar till något i en konsultation? I filmen visas hur du skickar och hur du kan svara på Uppgifter i Provet Cloud.

7. Dagens tips!

1. Tänk på att engångsgivor också ska signeras. Det är viktigt för att journalföringen ska bli rätt och dina kollegor kan se att patienten fått den medicin som var ordinerad. 2. Det är viktigt att avsluta Planer när patienten är färdigbehandlad eller om en eller flera Planer inte är aktuella längre. Det finns 3 sätt att avsluta Planer på lite beroende på om det är en eller flera som ska avslutas.

8. Dagens tips!

1, Nu finns en ny förenklad funktion för att beställa Bilddiagnostik inför ett framtida besök! 2. Tips på Lathundar i Kunskpsbasen!

9. Dagens tips!

1. Om du beställer ett akutprov... 2. Använd textmallen Remiss till kliniken när du lägger in en labbremiss... 3. Den text som tidigare kom som analyskommentarer i Trofast kan du även se i Provet...

10. Dagens tips!

1. Lägg till ett meddelande i Uppgifter, exempelvis semester... 2. Du som har bokade patienter kan få en notis när din patient har blivit Ankomstregistrerad, där du kan klicka dig vidare och läsa patienthistorik innan du tar in patienten till undersökningsrummet. 3. Jobba i flera flikar för att minska antalet klick...


Kontaktinformation