Ambulatoriska Go-Live!

Senast ändrad: 10 maj 2021

FRAMFLYTTAD GO LIVE! Nytt datum är 7 april då byter vi från Sanimalis till Provet Cloud på ambulatoriska.

Vad händer under Go-Live?

På kvällen tisdagen den 6/4 kl. 18:00 kommer vi avsluta samtliga journaler i Sanimalis och slå ut fakturor. Därefter kommer vi ta en databaskopia av Sanimalis-databasen och överföringen till Provet Cloud startar. Superanvändarna kommer sedan att kontrollera att det som kopierats är som det ska och sen kan vi starta med att skriva in konsultationer för det eventuella jourbesök som varit under natten.

När dagpersonalen kommer finns vi på plats och supporterar er under telefontid och tills ni åker iväg på dagens resor och när ni kommer hem för journalskrivning är supporten på plats och hjälper er.

Under Go-Live veckan kommer projektteamet att finnas på morgonen och när ni kommer tillbaka från resor.

 

Med Vänliga Hälsningar 

Jonna Gohil


Kontaktinformation