WaterCOG - Koordineringsgruppen för vatten på SLU

Senast ändrad: 24 november 2023

Institutionen för vatten och miljö: Jens Fölster, Richard Johnson, Karin Wiberg, Stefan Bertilsson, Holger Willwock, Blaize Denfeld, Kevin Bishop, Lutz Ahrens

Institutionen för mark och miljö: Helena Aronsson, Jennie Barron

Institutionen för akvatiska resurser: Anna Gårdmark, Joakim Hjelm, Sara Bergek

Institutionen för energi och teknik: Jennifer McConville, Björn Vinnerås

Institutionen för stad och land: Cristián Alarcón Ferrari 

Institutionen för vilt, fisk och miljö : Tomas Brodin

Institutionen för skogens ekologi och skötsel: Hjalmar Laudon

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap: Johan Lundqvist

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning: Ishi Buffam

Institutionen för ekonomi: Staffan Waldo

SLU Akvakultur: Anders Kiessling

SLU Global: Sara Gräslund

SLU Artdatabanken: Ulf Bjelke

NJ-kansliet: Kristine Koch

Grants office: Ulf Westerlund

SLU Vattenforum: Jens Olsson (koordinator), Lisa Beste (kommunikationsstöd), Ulrika Jansson Klintberg (kommunikationsstöd)