Självvärdering av SLU Vattenforum 2019-2020

Senast ändrad: 24 november 2023

Här kan du ta del av SLU Vattenforums självvärdering 2019-2020 med tillhörande bilagor.


Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44