Nyhetsbrev #3 från SLU Vattenforum (hösten 2021)

Senast ändrad: 24 november 2023

Kontaktinformation

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44