Mål och arbetsplan för SLU Vattenforum 2021-2022

Senast ändrad: 24 november 2023

Här kan du ta del av SLU Vattenforums mål och arbetsplan 2021-2022.


Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44