Inspel på Formas forskningsprogram för hav och vatten

Senast ändrad: 24 november 2023

Här hittar du en sammanställning av inspel, från vattenforskare vid SLU, på Formas nya forskningsprogram för hav och vatten.

I föreliggande dokument redovisas synpunkter från forskare på SLU, aktiva inom vattenområdet (såväl sötvatten som hav, SLU Vattenforum) angående skrivningar och prioriteringar till grund för utformningen av en forskningsagenda för det kommande nationella forskningsprogrammet för hav och vatten vid Formas.

Dokumentet är inskickat till Formas, och vi hoppas att forskningsrådet tar våra inspel i beaktande när de tar fram förslag på en strategisk forskningsagenda för programmet.


Kontaktinformation

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44