Antagande av hållbarhetslöften inom vatten i Uppsala län

Senast ändrad: 24 november 2023

SLU:s rektor har beslutat att avge ett hållbarhetslöfte till Länsstyrelsen i Uppsala län.

Ett hållbarhetslöfte är en frivillig avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen och aktörer i länet och beskriver de åtgärder en aktör åtar sig att genomföra för att bidra till att uppnå de nationella miljömålen inom ramen för Länsstyrelsens ”Färdplan för ett hållbart län”.

Detta beslut avser hållbarhetslöften för vatten, det tredje av fyra planerade regionala åtgärdsprogram. 2019 tecknade SLU motsvarande löften för minskad klimatpåverkan och 2020 för ekosystem och biologisk mångfald.