Minnesanteckningar från dialogmöte mellan SLU, Uppsala kommun och Uppsala vatten och avfall AB 2020-10-08

Senast ändrad: 24 november 2023

Här hittar du minnesanteckningar med tillhörande bilagor, från dialogmötet om ”Hållbar vattenresursförvaltning i lokala avrinningsområden för ytvatten, till exempel med avseende på föroreningar, biologisk mångfald och förvaltningssystem" som hölls via videolänk 2020-10-08.
Representanter från SLU, Uppsala kommun och Uppsala vatten och avfall AB deltog på mötet.


Kontaktinformation