Minnesanteckningar från dialogmöte mellan SLU, Uppsala kommun och Uppsala vatten och avfall AB 2020-10-01

Senast ändrad: 24 november 2023

Här hittar du minnesanteckningar med tillhörande bilagor, från dialogmötet om ”Hållbar dricksvattenförsörjning och ansatser och åtgärder för att skydda grundvatten vid urban utveckling" som hölls via videolänk 2020-10-01.
Representanter från SLU, Uppsala kommun och Uppsala vatten och avfall AB deltog på mötet.


Kontaktinformation