Aktivitetsplan för Integrerad vattenresursförvaltning och akvatiska ekosystem inom samverkansprojekt SLU – UK 2020-2022

Senast ändrad: 24 november 2023

Här hittar du aktivitetsplanen för "Integrerad vattenresursförvaltning och akvatiska ekosystem" inom samverkansprojektet mellan SLU och Uppsala kommun 2020-2022.