Primula och BeSched

Senast ändrad: 09 februari 2024
Färgglada ettor och nollor

Nu är du som medarbetare välkommen att logga in i Primula och BeSched igen. Tack för att du har väntat så tålmodigt!

  • Du är som medarbetare ansvarig för att registrera dina egna ärenden, även de som du informerat din chef om när systemen inte fungerade.
  • Allt som registrerades till och med fredagen den 19 januari finns kvar i systemen och behöver alltså inte läggas in igen.
  • Avvakta med att registrera ärenden som inte påverkar februarilönen, såsom planerad frånvaro som inträffar efter den 29 februari.

Enligt uppdatering från TietoEvry finns det inte någon indikation på att data har läckt i samband med utpressningsattacken.

Historik

20 januari Vår systemleverantör Tietoevry blev utsatta för en utpressningsattack, som gjorde att det inte gick att logga in i Primula eller BeSched. Integrationerna till andra system slutade också att fungera. Ett internt säkerhetsarbete påbörjades. 

22 januari SLU gjorde en anmälan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om informationssäkerhetsincident, då driftsstörningen påverkar tillgängligheten till informationen i Primula och påverkar vår förmåga att utföra vårt uppdrag. Vi är som myndighet skyldig enligt lag att göra denna anmälan. Löneutbetalningen i januari säkerställdes.Hantering av löneutbetalning i februari påbörjades.

23 januari SLU gjorde en anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). När en personuppgift är oåtkomlig är det en så kallad personuppgiftsincident, även om uppgifterna inte har spridits vidare. Vi är som myndighet skyldig enligt lag att göra denna anmälan. 

1 februari  Vi fick åtkomst till Primula igen och började kontrollera data och förbereda för att släppa in medarbetare och chefer i systemet.

6 februari Medarbetare och chefer välkomnades in i Primula igen.

8 februari BeSched och integrationerna till andra system var åter fullt i funktion.


Kontaktinformation

Prata med din chef om du har frågor kring hantering av situationer som orsakats av driftsstörningen.