SLU-nyhet

Delta i EU Boot Camp för ökad EU-kunskap!

Publicerad: 08 maj 2024

För att stödja regeringens initiativ till att öka antalet svenskar i EU-institutionerna samt för att främja ökad kunskap om EU har Linnéuniversitetet tagit initiativet till denna konferens på vårt campus i Växjö den 26-30 augusti. Sista anmälningsdag är 20 juni.

Syftet med detta "EU Boot Camp" är att ge förutsättningar för ökade kunskaper om EU:s institutioner och aktuella politikområden inom EU-samarbetet samt ge förbättrade förutsättningar för fler svenskar, såväl studenter som yrkesverksamma, att söka sig till EU-systemet.

Konferensen erbjuder föreläsningar och paneldiskussioner med experter inom politik, näringsliv samt forskning i syfte att ge förberedande kunskaper för studenter och unga yrkesverksamma inför EU:s antagningsprov, Concours. Konferensen är också öppen för andra deltagare, från näringsliv eller andra organisationer, som har ett behov av att höja sin EU-kompetens (paneldiskussionerna från onsdag lunch till och med torsdag kväll är särskilt anpassade för detta syfte).

EU Boot Camp arrangeras av Fakulteten för samhällsvetenskap och Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Forskargruppen för Europastudier vid Institutionen för statsvetenskap, samt Impact Europe och Katarina Areskoug tillsammans med Universitets- och högskolerådet.

Sista anmälningsdag: 20 juni

Anmälan till EU Boot Camp