SLU-nyhet

Bör kornas sociala förmågor vara en faktor vid avel?

Publicerad: 19 mars 2024
Kvigor ute på bete på långt avstånd. Foto.

Produktion har varit den viktigaste faktorn vid avel av mjölkkor länge men de senaste årtiondena har hälsoegenskaper blivit allt viktigare. Ska även kornas sociala förmågor tas i beaktande vid avel i framtiden? Lars Rönnegård, professor i statistik vid Högskolan i Dalarna, resonerar kring kors hälsa, sociala samspel och deras stora betydelse för den biologiska mångfalden, i en krönika i Falukuriren. Han grundar resonemanget på det arbete hans forskargrupp gjort för SustAinimal, där de bland annat följt kornas rörelser i ladugården och studerat smittspridning för minskad antibiotikaanvändning.

Läs krönikan här: Dalaforskaren: Glada kossor kan vara avgörande för framtidens jordbruk


Kontaktinformation