SLU-nyhet

Vinnare korade i SM i nedbrytning

Publicerad: 23 januari 2024
Vinnare SM nedbrytning -23

SLU och LRF arrangerar för fjärde året tävlingen SM i nedbrytning. Målgruppen är elever på naturbruksgymnasiernas jord- och skogsbruksprogram. Detta året är vinnarna för första gången från Östergötland respektive Västerbotten.

 

 

 

Vinnande lag SM i nedbrytning / agrar klass:

Vreta utbildningscentrum i Vreta Kloster

Vinnare VretaskolanFrån vänster: Elias Andersson, Ester Swenson, William Gustafsson, Wilhelm Bertilsson från Vreta utbildningscentrum

Motivering: På ett forskningsliknande sätt har de utfört gedigna markundersökningar före nedgrävningen och gjort hypoteser över förväntat resultat. De har undersökt både markens struktur och studerat hur bra vatten infiltrerar på de tre provplatserna. Kloka och utförliga reflektioner över varför det blev olika nedbrytning på provplatserna.

Lärare: Anna Lindqvist Larsson anna.lindqvist.larsson@nbg.nu, 076-800 49 30

 

Vinnande lag SM i nedbrytning / skoglig klass:

Liljaskolan i Vännäs  

Vinnare LiljaskolanFrån vänster: Leon Darius, Noa Nilsson, Clara Franzén, Klara Schärdin

Motivering: Bra representation av svensk skogsmark med provplatser i både i fuktig granskog och torr tallhed. Innovativt med olika behandlingar av provlapparna för att accelerera nedbrytningen. Tydligt uppställd försöksplan och noggranna vägningar före och efter uppgrävning. Utförligt skrivna slutsatser som visar god förståelse över vilka faktorer som påverkar nedbrytningen. Bra och kritiska reflektioner över metod och mätningar. 

Lärare: Johanna Strömberg, Johanna.Stromberg@vannas.se, 073-0606243.

SLU och LRF stöttar ungas intresse för markhälsa 

De senaste årens konflikter i världen och ännu ett år med extremväder har ökat intresset för beredskap och fungerande livsmedelsförsörjning. Samtidigt förstärker EU arbetet med att vårda Europas matjord genom införandet av det nya markhälsodirektivet. Det är den bakomliggande dramaturgin när Sveriges Lantbruksuniversitet – SLU och Lantbrukarnas Riksförbund – LRF arrangerar SM i nedbrytning. 

”Ett ganska stillsamt mästerskap” har det kallats – SM i nedbrytning. Och visst ligger det mycket i det. Under den största delen av tävlingstiden är det inte vi människor, utan markens alla biljoner mikroorganismer, som står för arbetet. Tävlingen riktar sig till elever på landets Naturbruksgymnasier. Många av dem strävar efter ett yrkesliv som odlare och livsmedelsproducenter. 

Jenny Höckert är forskare på SLU RådNu i Skara och projektledare för tävlingen och kommenterar så här:

– SM i nedbrytning är ett jippo med allvarliga undertoner. Det känns roligt att få erbjuda den här tävlingen till just den här målgruppen – elever som förhoppningsvis kommer att verka i lantbrukets tjänst framöver. Jag tror på erfarenhetsbaserat lärande som inbegriper våra sinnen, och det känns viktigt att få bidra till att öka kunskapen om våra jordar och varför de beter sig på olika sätt. 

Markus Hoffmann, hållbarhetsexpert på LRF är medarrangör. 

– Det bådar gott för de svenska odlingsjordarnas hälsa att så många elever och blivande odlare deltagit och varit så påhittiga. Jag blev imponerad över hängivenheten hos en del nordliga tävlande som fick spetta upp ned nedbrutna tvättlapparna i tidig tjäle. 

------

I anslutning till prisutdelningen 23 januari föreläste markprofessor Thomas Keller från SLU och lantbrukaren Petter Ström från Sala om varför det är viktigt att vårda våra odlingsjordar och hur man kan göra det i praktiken. 
 

Fakta:

SM i nedbrytning ska öka kunskapen om odlingsjordar

Tävlingen SM i nedbrytning går korthet ut på att eleverna gräver ner ett antal bomullstvättlappar på olika platser med olika behandling och förutsättningar. Tvättlapparna grävs ner tidigt på hösten och efter åtta veckor grävs de upp och skillnaden i nedbrytning undersöks. Eleverna dokumenterar, reflekterar och beskriver resultaten.

Detta år anmäldes 490 naturbrukselever på 13 skolor till tävlingen vilket resulterade i 60 tävlingsbidrag.

Jury: Jenny Höckert, SLU Råd Nu, Markus Hoffman, LRF och Lisa Andrae, rådgivare.


Tidigare vinnare:

2021: Gamlebygymnasiet utanför Västervik

2022: Nuntorpsgymnasiet, Brålanda (agrar klass) 

och Stora Segerstad (skoglig klass)