SLU-nyhet

Samlad information kring den höjda terrorhotnivån

Publicerad: 12 september 2023

Den 17 augusti meddelade Säkerhetspolisen att terrorhotnivån ändras från förhöjt hot (3) till högt hot (4) på en femgradig skala.

Orsaken till beslutet är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Bedömningen är att hotet kommer bestå under en längre tid. Beslutet grundas inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv.

Höjningen ska fungera som en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

Som enskild person ska man leva som man har gjort tidigare och göra de saker i vardagen som man brukar. Däremot är det bra att vara mer vaksam.

Det är också viktigt att vara uppmärksam på falsk och vilseledande information.

För SLU innebär det fortsatt kontinuerligt säkerhets- och trygghetsarbete på universitetets campus och att vi följer rekommendationer från framförallt Regeringen och Säkerhetspolisen.

För dig som vill veta mer finns bekräftad information från myndigheter, bl.a. Polisen, MSB och Försvarsmakten på krisinformation.se

https://www.krisinformation.se/nyheter/2023/augusti/terrorhotniva