SLU-nyhet

Jordbruksverket söker handläggare med kompetens inom växtgenetiska resurser och odlad mångfald

Publicerad: 27 april 2023

Jordbruksverket söker handläggare med kompetens inom växtgenetiska resurser och odlad mångfald. Bland arbetsuppgifterna finns bland annat att projektleda Programmet för odlad mångfald.

På Jordbruksverkets webbplats beskrivs tjänsten:

Växtregelenheten ansvarar bland annat internationellt och EU-relaterat arbete inom utsäde och annat växtförökningsmaterial, växtsorter, och växtgenetiska resurser. Dessutom projektleder vi Programmet för odlad mångfald (POM). På enheten finns också frågor för ekologisk produktion och mot växtskadegörare. Tillsammans är vi 19 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter består bland annat av att leda Programmet för odlad mångfald (POM) genom att samordna och följa upp de insatser som görs på SLU och hos andra aktörer. Du kan också initiera aktiviteter inom programmet och där delta som Jordbruksverkets representant. Det kan även bli aktuellt att medverka i andra myndighetsuppdrag som är relevanta för POM.

Programmet för odlad mångfald är en del av Sveriges uppdrag utifrån konventionen för biologisk mångfald och du arbetar också som Sveriges representant i växtgenetiska frågor internationellt, regionalt och inom EU. Det innebär att ta fram underlag för svenska ståndpunkter i samarbete med Näringsdepartementet, delta och förhandla i möten och rapportera resultat.
Du kan också få arbetsuppgifter kopplade till teamets arbete med utsäde och växtsortfrågor.

Tjänsten innebär resor, främst inom EU.

Fakta:

Sista ansökningsdag är 2023-05-02.


Kontaktinformation

Jens Weibull, samordnare för Pom och nationell koordinator för växtgenetiska resurser

Växtregelenheten, Jordbruksverket

jens.weibull@jordbruksverket.se, 070-573 22 48.