SLU-nyhet

Innovation som verktyg för praktisk förändring i samhället

Publicerad: 14 april 2023
lisa blix germundsson

Forskaren Lisa Blix Germundsson undersöker hur ny kunskap och innovation utvecklas i samarbete mellan människor med olika bakgrund och kompetenser.

Efter många år på LRF med lantbrukets miljöfrågor och som verksamhetsledare på SLU Partnerskap Alnarp har Lisa blivit alltmer fascinerad över hur ny kunskap och innovation utvecklas i samarbete mellan människor med olika bakgrund och kompetenser.

Den 14 april 2023 doktorerade hon med avhandlingen Kunskaps-och innovationssystem inom svensk trädgårdsnäring: En studie av samarbete mellan olika aktörer för nytta.


Idag arbetar Lisa en del av sin tid på SLU RådNu.