SLU-nyhet

Ny utbildning i informationssäkerhet för informationsägare

Publicerad: 15 mars 2023

Nu finns en ny digital utbildning i informationssäkerhet framtagen för dig som innehar rollen som informationsägare vid SLU. Utbildningen ges via universitetets utbildningsplattform Nanolearning och är utarbetad av SLU Säkerhet. Du hittar utbildningen på SLU Säkerhets sidor på Medarbetarwebben (inloggning krävs).

Informationsägaren har en central roll i universitetets informationssäkerhetsarbete genom att ansvara för att information klassas och skyddas. Informationsägare är ofta den verksamhetsansvarige vars verksamhet har skapat informationen, fattat beslut om den, alternativt tagit över ansvaret för den. Det kan vara prefekt eller motsvarande chef, men det kan också vara delegerat. Ägarskapet kan förändras över tid. Rollen som informationsägare finns reglerad i SLU:s riktlinjer för informationssäkerhet. 

Utbildningen är uppdelad i fyra olika lektioner som var och en behandlar grunderna i informationssäkerhetsarbetet vid SLU. Efter genomgångna lektioner avslutats utbildningen med ett kunskapsprov. Målet med utbildningen är att ge dig som informationsägare praktiska verktyg och redskap för att skapa en säker informationshantering i just din verksamhet. 

Vid frågor eller funderingar om utbildningen, tveka inte att kontakta SLU Säkerhet!