SLU-nyhet

Två nya artiklar om Nationella genbankens klonarkiv

Publicerad: 06 februari 2023
Närbild av bourbonrosen 'Pipar Hans'.

De lokala klonarkiven vid Göteborgs Trädgårdsförening och Vallby friluftsmuseum beskrivs i två nya artiklar av frilansreporterns Lena Frändberg. Artiklarna är publicerade i senaste numren av Hemträdgården respektive Viola.

I två nya artiklar berättar frilansjournalisten Lena Frändberg om klonarkivet för rosor vid Göteborgs Trädgårdsförening och klonarkivet för köks- och prydnadsväxter vid Vallby Friluftsmuseum i Västerås.

I artikeln "Nationella genbanken - en unik samling" intervjuas Vallbys museiträdgårdsmästare Elisabeth Håkansson och Marie Blomqvist som berättar om hur det är att arbeta med ett historiskt växtmaterial och hur de tänkt när de planerat in klonarkivsväxterna i museets gestaltade miljöer. I klonarkivet på Vallby bevaras i dag 41 äldre trädgårdsväxter insamlade runt om i Västmanland och med en väl dokumenterad historia. Många av klonarkivsväxterna hittas i museets potager i stadskvarteret, men flera sorter hittas också utplanterade i olika historiska miljöer runt om på museet. 

I Göteborgs Trädgårdsförening är det trädgårdsmästarna Susanna Zachau och Anna Lindqvist som tar hand om klonarkivets växter. I klonarkivet odlas och bevaras rosor från Bohuslän, Halland och den del av Västergötland som tidigare utgjorde Älvsborgs län. Det är sammanlagt nio klonarkivsrosor som bevaras här och de har namn som 'Sävedalen' och 'Dalstorp'. Namnen berättar om historien bakom rosen och i artikeln berättas mer om spinosissimarosen 'Sandviks Olivia' och bourbonrosen 'Maria von Wright'. Alla rosor i det lokala klonarkivet samlades in genom Programmet för odlad mångfalds Rosupprop som leddes av projektledaren Lars-Åke Gustavsson. Han intervjuas också i artikeln och berättar om insamlings- och urvalsarbetet och om boken "Rosarvet i Nationella genbanken" där bland annat alla historier bakom de utvalda rosorna finns samlade. 


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19