SLU-nyhet

Grazing living lab - seminarium och studiebesök

Publicerad: 26 januari 2023
Doktorander bland renar och renägaren. Foto.

Den 24 januari har vi i SustAinimal nod norr haft besök av doktorander från Uppsala och gräs-och betesexperten Agnes van den Pol-van Dasselaar från Nederländerna. Vi följde mjölkens väg från KoOlles lantbruk i Tvärålund till mjölken och osten på Norrmejeriers anläggning i Umeå. 

SustAinimals besök i norra noden fortsatte den 25 januari, då stod rennäringen på schemat. Doktoranderna fick träffa renägaren Jon-Krista och några av hans renar i Tavelsjö. Rennäringen står för en viktig del av livsmedelsproduktionen i norra Sverige, men har också många utmaningar kopplat till klimat, konkurrerande markanvändning, lönsamhet, rovdjur mm. Det blev en mycket intressant diskussion om virtuella stängsel som potentiellt skydd mot att renarna går upp på större vägar och järnväg och utveckling av nya mer effektiva och lättarbetad fodervarianter mm.

Kollage från studiebesök på mjölkgård och mejeri. Foto.

Idag, den 26 januari var det dags för SustAinimals seminarium Grazing in the North, på SLU i Umeå. Engagerade talare förmedlade mycket kunskap om bete och betesdrift. Huvudföreläsningen hölls av Agnes van den Pol-van Dasselaar från Aeres University i Nederländerna.

Tre saker som vi lärt oss idag:

  • Det Holländska premiumsystemet har gjort att andelen bete ökat, särskilt bland större gårdar. Det har också lanserats en hel del "gräsmjölksprodukter"
  • Naturbetesdrift är arbetskrävande, och därför har Länsstyrelsen Västerbotten höjt ersättningen och erbjuder även gratis rådgivning
  • Korna lär sig snabbt hur virtuella stängsel fungerar, särskilt om de går i mixade grupper

Kollage med bilder på seminariets föreläsare. Bild.

 


Kontaktinformation