SLU-nyhet

Ny teleoperatör i december

Publicerad: 23 september 2022

Telenor blir efter upphandling ny leverantör av telefonin på SLU. Under hösten bedrivs ett projekt för att övergången ska bli så smidig som möjligt.

Övergången till Telenor sker den 5 december 2022.

Information

  • Nya sim-kort kommer att skickas ut i god tid innan övergången med instruktioner för hur ett byte går till.
  • I normalfallet kommer man att behålla sitt telefonnummer. Det finns ett mindre antal speciallösningar där numret kan behöva bytas. Vi kontaktar dem det berör.
  • Telenor kommer under hösten att bygga ut täckningsförstärkning i byggnader där det behövs. Täckningsförstärkningen byggs med 4G och 2G.
  • Vissa abonnemang  som används i forskningssyfte, till exempel spårsändare på älgar, kan självfallet inte bytas ett specifikt datum. Dessa kommer behöva ligga kvar på Telia och bytas succesivt. Har ni sådana abonnemang inkom med ärende snarast till support@slu.se.
  • Alla mobila bredband kommer att stängas ner och nya kommer att behöva beställas. Om du vill ha ett mobilt bredband som fungerar efter 5 december måste du komma in med en beställning till support@slu.se.

 

Innan övergången till Telenor kommer tester att göras av funktionalitet, täckning med mera för att säkerställa en så smidig övergång som möjligt.

Projektet kommer att fortsätta informera via medarbetarwebben under hösten.

Frågor om projektet kan skickas till projektledare Jonas Västibacken jonas.vastibacken@slu.se.