SLU-nyhet

Information om bluffmejl

Publicerad: 26 september 2022

Just nu förekommer det många bluffmejl med avsändare som falskeligen utger sig för att vara SLU-anställda. Angriparen nyttjar mejladresser från externa e-posttjänster och manipulerar avsändarnamnen så att de överensstämmer med namn på anställda vid SLU. Angreppsmetoden går under benämningen "Display Name Spoofing".

SLU Säkerhet uppmanar samtliga att vara vaksamma på att inkommande mejl från kollegor vid SLU alltid skickas från verifierade SLU-adresser inom universitetets domän (@slu.se). E-postmeddelanden som härrör från externa e-posttjänster, till exempel Gmail, markeras alltid med ett förinställt varningsmeddelande (se tidigare nyhet om banner mot phishing).

Om du mottar ett e-postmeddelande från en extern e-posttjänst där avsändaren utger sig för att vara anställd vid SLU utgör meddelandet med all sannolikhet ett bluffmejl. Om du är osäker på avsändarens identitet, kontakta din SLU-kollega via telefon eller via dennes officiella SLU-adress. Tänk också på att inte använda privata e-postadresser för arbetsrelaterad e-postkorrespondens.

SLU Säkerhet rekommenderar alla som har mottagit dessa bluffmejl att inte besvara meddelandena, att inte klicka på eventuella länkar, samt att radera dem.