SLU-nyhet

Omsorgen som faktor i jordbrukets digitalisering

Publicerad: 06 december 2022
Christina Lundström

Forskaren Christina Lundström på SLU RådNu har undersökt hur vi kan inkludera lantbrukarna i utvecklingen av ny teknik.

– Forskare och teknikutvecklare har under lång tid haft fokus på tekniken i sig och inte på verkligheten och de lantbrukare som tekniken är beroende av för att fungera, menar Christina Lundström som disputerade med avhandlingen Care in digital farming – from acting on to living with den 6 december 2022.


Läs mer i nyhetsbrevet