SLU-nyhet

Seminarium 27 april om jämställdhet i utbildningen

Publicerad: 16 februari 2021

Hur kan arbetet gå till i praktiken med att beakta jämställdhet i utbildningarna? SLU arrangerar tillsammans med sex andra lärosäten ett webbinarium på detta tema.

Seminarium: Jämställdhet i utbildningen – utmaningar och möjligheter

27 april 10:00-12:00

I högskolelagen 5§ står det att: ” I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.”

I det systematiska kvalitetsarbetet förväntas lärosäten säkerställa att ”jämställdhet beaktas i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.”

Men vad är det egentligen vi ska försöka uppnå? Hur kan detta arbete gå till i praktiken? Och hur kan vi tänka kring utbildningar som inte verkar ha något med jämställdhet att göra?

Dessa frågor försöker vi bringa klarhet i under den här konferensen. Erfarenheter från olika delar i sektorn ger sin syn på saken och delar praktiska exempel på hur arbetet kan bedrivas.

Programpunkter

9.45-10.00 Tillträde till zoomrummet. Anslut gärna i god tid.

10.00-10.10 Webbinariet inleds

10.10-10.30 Thomas Öst och Ellinor Alvesson, utredare Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
Jämställdhet som kvalitet - hur jämställdhetsperspektivet bedöms i lärosätesgranskningar och utbildningsutvärderingar.

10.30-10.50 Felicia Garcia, pedagogisk utvecklare, Örebro universitet.
Att integrera genus och jämställdhet i högre utbildning. Och finns det ett genus- och jämställdhetsperspektiv på allt?

10.50-11.00 Paus

11.00-11.45 Exempel på hur vi kan jobba

Cristina Liljeroth, jämställdhetsstrateg Malmö universitet.
Genus- och normmedvetenhet i polisutbildningen. Om att integrera jämställdhet i ett nytt utbildningsprogram.

Anders Lindén, universitetsadjunkt, Örebro universitet.
Macho-normen i byggbranschen ska brytas! Så integreras jämställdhet och maskulinitetsfrågorna i byggingenjörsprogrammet vid Örebro universitet

Nina Thelander, prodekan lärarutbildningsnämnden, Karlstads universitet.
Integrering av jämställdhet i lärarutbildningen.

11.45-12.00 Frågestund med talarna

Hur ansluter jag till konferensen?

Konferensen sker online i Zoom.

Kontakta SLU:s samordningsgrupp för jämställdhet och lika villkor om du vill delta i konferensen.

jlvsam@slu.se

Fakta:

Konferensen genomför i samarbete mellan Högskolan i Gävle, Örebro Universitet, Högskolan Dalarna, Sveriges Lantbruksuniversitet, Linköpings Universitet, Karlstads Universitet och Mälardalens Högskola.