SLU-nyhet

Råd angående utrymning av lokaler

Publicerad: 25 februari 2021

Frågor har dykt upp om hur utrymningsledningen kan påverkas nu under coronatider när många personer saknas på jobbet på grund av arbete hemifrån eller sjukdom, och många brandsäkerhetsombud inte finns på plats.

Ett råd för ökad utrymningssäkerhet är att oftare än vanligt studera informationen på utrymningsplanerna som finns uppsatta i lokaler där man vistas. Detta är särskilt viktigt om man rör sig i lokaler där man normalt sett inte vistas, och därmed kan ha lägre lokalkännedom.

Ytterligare ett råd är att alla närvarande har ökad uppmärksamhet på om larmsignal för utrymning ljuder. Detta särskilt då många brandsäkerhetsombud kan vara frånvarande från arbetsplatserna. Håll gärna dörrar till tjänsterummen öppna i så stor utsträckning som möjligt för att lättare höra eventuella larmsignaler.

Dessutom behöver alla närvarande hjälpas åt att uppmärksamma varandra om ett eventuellt larm, särskilt i nuvarande situation när många personer sitter i distansmöten med headsets.