SLU-nyhet

Utbildning om diskriminering, riktad till medarbetare

Publicerad: 02 december 2021

I SLU:s målbild ingår att vara ett attraktivt lärosäte för medarbetare och studenter, med en god arbetsmiljö där jämställdhet och lika villkor genomsyrar hela verksamheten. Den goda arbetsmiljön skapar vi tillsammans. En grundläggande förutsättning för att alla ska komma till sin rätt är att vår arbetsmiljö är fri från diskriminering.

Alla medarbetare ges möjlighet till utbildning i frågor om diskriminering, genom en utbildning via mejl i fyra delar. Varje lektion behandlar ett tema.

  • Vad innebär det att tillhöra eller att inte tillhöra normen?
  • Vad innebär diskriminering?
  • Vad gör jag om jag upplever mig utsatt för trakasserier?
  • Vad kan vi göra på arbetsplatsen för att skapa ett bra arbetsklimat där alla kommer till sin rätt?

Vi vill med denna kurs öka medvetenheten och kunskapen om diskriminering, hur du kan bidra till en god arbetsmiljö och hur SLU arbetar med lika villkorsfrågor. 

Utbildningen tillhandahålls av SLU:s samordningsgrupp för jämställdhet och lika villkor, jlvsam@slu.se


Kontaktinformation