SLU-nyhet

Utbildning om diskriminering, riktad till chefer

Publicerad: 02 december 2021

Jämställdhet och likabehandling ska vara centralt i allt arbete som görs vid SLU. En arbets- och studiemiljö som är fri från diskriminering och som kännetecknas av inkludering är en grundläggande förutsättning för ett hållbart arbets- och studieliv.

Som chef har du ansvar för att motverka diskriminering bland dina anställda. Du har också en nyckelroll i att skapa jämställda och inkluderande arbetsgrupper och miljöer.

  • Vad behöver du som chef veta om SLU:s arbete för jämställdhet och lika villkor?
  • Vad ska du göra om en medarbetare eller student anmäler trakasserier?
  • Hur kan du arbeta förebyggande för att motverka diskriminering?
  • Vilket stöd finns att få i dessa frågor?

I den här kursen får du under sju korta lektioner reda på det. Kursen nås via länkarna längst ner på sidan.

Vid frågor om kursen, kontakta SLU:s samordningsgrupp för jämställdhet och lika villkor: jlvsam@slu.se 


Kontaktinformation