SLU-nyhet

Utbildning om diskriminering, riktad till chefer

Publicerad: 02 december 2021

Jämställdhet och likabehandling ska vara centralt i allt arbete som görs vid SLU. En arbets- och studiemiljö som är fri från diskriminering och som kännetecknas av inkludering är en grundläggande förutsättning för ett hållbart arbets- och studieliv.

Som chef har du ansvar för att motverka diskriminering bland dina anställda. Du har också en nyckelroll i att skapa jämställda och inkluderande arbetsgrupper och miljöer.

  • Vad behöver du som chef veta om SLU:s arbete för jämställdhet och lika villkor?
  • Vad ska du göra om en medarbetare eller student anmäler trakasserier?
  • Hur kan du arbeta förebyggande för att motverka diskriminering?
  • Vilket stöd finns att få i dessa frågor?

I den här kursen får du under sju korta lektioner reda på det.

Utbildningen tillhandahålls av SLU:s samordningsgrupp för jämställdhet och lika villkor, jlvsam@slu.se Kontakta oss om du vill gå den.

Det är viktigt att du som chef genomför kursen så att vi har en gemensam bas för det fortsatta arbetet med jämställdhet och lika villkor vid SLU.


Kontaktinformation