SLU-nyhet

Webbinarium 2 februari 2022 utifrån avsiktsförklaringen om en jämlik grön sektor

Publicerad: 26 november 2021

Våren 2021 tog SLU:s rektor initiativ till en avsiktsförklaring för en attraktiv, jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö i den gröna sektorn. Runt 30 organisationer och företag har skrivit under och nu planeras ett webbinarium för alla undertecknare.

Tanken med webbinariet är att börja dela goda exempel på arbete med dessa frågor, och diskutera hur vi vill jobba framöver inom gruppen av undertecknare för att stärka varandras arbete och gemensamt närma oss visionen som avsiktsförklaringen uttrycker.

När: Onsdag 2 februari 2022, kl. 13:00-15:30

Var: Zoom

Program: Mer information kommer

Kontakt: Samordningsgruppen för jämställdhet och lika villkor, jlvsam@slu.se

Läs mer om avsiktsförklaringen:
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2021/3/grona-sektorn-tar-initiativ-for-en-attraktiv-jamstalld-och-jamlik-arbets--och-studiemiljo-i-varldsklass/


Kontaktinformation