SLU-nyhet

Digital frågestund om datahantering: miljö-, klimat- och geovetenskaper

Publicerad: 09 november 2021

Har du frågor om datahantering, FAIR-principerna och tillgång till forskningsdata i ämnesområden inom miljö-, klimat- och geovetenskaper? Då är du varmt välkommen till SND:s digitala frågestund med inriktning mot dessa ämnen.

Svensk nationell datatjänst (SND)

Svensk nationell datatjänst (SND) har som huvuduppgift att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. SLU är ett av de lärosäten som ingår i konsortiet som driver SND, och anställda vid SLU har möjlighet att publicera data i SND:s nationella datakatalog.

Frågestunden arrangeras av SND:s forskningsdatarådgivare samt domänspecialister. Domänspecialisterna är experter inom olika vetenskapliga ämnesområden eller områden rörande olika former av forskningsdata. SLU bidrar med domänspecialister inom området miljö och klimat.

Data Management Support (DMS)

SLU:s medverkan i SND sker genom Data Management Support (DMS) vid SLU-biblioteket. DMS stöder forskare, doktorander och miljöanalytiker med bland annat hantering, publicering och arkivering av data.

SND-frågestund om datahantering: miljö-, klimat- och geovetenskaper

Varmt välkomna!