SLU-nyhet

Arbetet går vidare - statusuppdateringar

Publicerad: 06 april 2020

Den 13 mars hade ledningsgruppen för TILLSAMMANS-projektet sitt senaste möte. Denna gång kommer inte informationen på montrarna att uppdateras, pga den resursbrist coronaviruset har orsakat på kommunikationsavdelningen. Webbsidan är däremot uppdaterad.

Inom arbetsområdet ömsesidiga behov har följande grupper en ny statusuppdatering:

 • Processer – kartläggning av processer på smådjurskliniken avslutat. Delprojektet går in i nästa fas.
 • Gemensamma ledningsfunktioner – KV och UDS är eniga om ett förslag som nu ska formaliseras.
 • Antal patienter i utbildningssyfte – kartläggning i det närmaste klar.
 • Antal specialister i djursjukvården – kartläggning klar.
 • Lokaler – den ursprungliga uppgiften klar inom kort.
 • Benchmarking – frågor till andra universitet framtagna och ska nu kvalitetssäkras.
 • Resultaträkning - den ursprungliga uppgiften klar och arbetsgruppen har fått ytterligare ansvar.
 • Övrigt: olika alternativ för att säkra bemanning och kompetensförsörjning för bilddiagnostikverksamheten diskuteras.

För detaljer inom arbetsområdet ömsesidiga behov, se webbsidan. 

Inom arbetsområdet produktionsdjur har följande grupper en ny statusuppdatering:

 • Gemensam målbild produktionsdjur – tidsplanen något fördröjd pga covid-19. En workshop inom området produktionsdjur tillsammans med branschen och andra myndigheter planeras till hösten 2020.
 • Krav ackreditering - ackrediteringskrav kopplade till antalet patienter avseende produktionsdjur, smådjur och häst är klarlagda. Obduktionsfall återstår.

För detaljer inom arbetsområdet produktionsdjur, se webbsidan.

Inom arbetsområdet anställning och kompetens har följande grupper en ny statusuppdatering:

 • Strategisk kompetensförsörjning – beslut om arbetsgrupp för strategisk kompetensförsörjning taget av ledningsgruppen. Utformning och bemanning pågår.

För detaljer inom arbetsområdet anställning och kompetens, se webbsidan.


Kontaktinformation

Anders Bjurstam, projektledare för TILLSAMMANS
Mobil: 070 564 1650
E-postadress: anders.bjurstam@slu.se