SLU-nyhet

Status 21 april – delleveranser och omprioriteringar

Publicerad: 21 april 2020

Det senaste ledningsgruppsmötet, den 14 april var enligt projektledaren Anders Bjurstam ett mycket konkret möte där man kunde presentera ett par större delleveranser. Trots viss påverkan av coronapandemin, som naturligtvis även påverkar TILLSAMMANS-projektet, går arbetet framåt i det stora hela.

De omprioriteringar som varit nödvändiga p g a  covid-19 är:

 • Prioriterade arbetsgrupper
  • Processer
  • Ekonomigruppen (tidigare resultaträkningen)
 • Grupper som skjuts framåt
  • Benchmark
  • Målbild produktionsdjur

Inom arbetsområdet ömsesidiga behov har följande grupper en ny statusuppdatering:

 • Processer - Flödesgruppens arbete med tester.
 • Gemensamma ledningsfunktioner - Förslaget på gemensam ledningsfunktion finns framtaget och ska formaliseras.
 • Antal patienter i utbildningssyfte - Utbildningens behov av patienter och ackrediteringskraven är klarlagda.
 • Antal specialister i djursjukvården - Gruppen arbetar med att kartlägga behoven.
 • Resultaträkning – Har byt namn till Ekonomigruppen och fått sina nya uppgifter förtydligade.

För detaljer inom arbetsområdet ömsesidiga behov, se webbsidan.


Inom arbetsområdet produktionsdjur har följande grupper en ny statusuppdatering:

 • Tillgång till personal med rätt kompetens framåt - Integreras i arbetsområde Anställning och kompetens.

För detaljer inom arbetsområdet produktionsdjur, se webbsidan.


Inom arbetsområdet anställning och kompetens har följande grupper en ny statusuppdatering:

 • Strategisk kompetensförsörjning – Nytt namn är Strategisk kompetensförsörjning/Karriärvägar. Arbetsgruppen är tillsatt.

Punkterna som vi skulle ha med under delmål (sid 5 i ppt från ledningsgruppen 13/3 är redan rapporterat på webben under status 2 april)

För detaljer inom arbetsområdet anställning och kompetens, se webbsidan.


Kontaktinformation

Anders Bjurstam, projektledare för TILLSAMMANS
Mobil: 070 564 1650
E-postadress: anders.bjurstam@slu.se