SLU-nyhet

SLU Artdatabanken utlyser forskningsmedel

Publicerad: 20 april 2020

SLU Artdatabanken utlyser bidrag till taxonomisk forskning och inventeringsprojekt inom dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer via Svenska artprojektet. Utlysningen öppnar 17 april.

Svenska artprojektet drivs av SLU Artdatabanken på uppdrag av regeringen. Uppdraget innebär bland annat att stödja och dela ut bidrag till taxonomisk forskning och inventering för att upptäcka och kartlägga fler av Sveriges dåligt kända arter. 

Den forskning och de inventeringar som Svenska artprojektet har stöttat sedan starten 2002 har hittills lett till att mer än 3 000 nya arter för landet har upptäckts, varav mer än 1 000 arter är helt nya för vetenskapen.

Sista ansökningsdag är 31 maj 2020.

Aktuell utlysning av bidrag.

Läs mer om stöd till forskning från Svenska artprojektet.


Kontaktinformation