SLU-nyhet

Förtydligande om Riksskogstaxeringens statistik i intervju i Sveriges radio

Publicerad: 24 april 2020

I en intervju i Sveriges radio diskuterades föryngringsavverkad areal naturtypsklassad skog. Det visade sig vara baserat på fel underlag.

SLU Artdatabanken vill därför dementera våra tolkningar av SLU Riksskogstaxeringens statistik och Skogsstyrelsens skogliga konsekvensanalyser som vi gjorde i en intervju som sändes i Sveriges Radio 20-21 april, 2020. Det är en konsekvens av att SLU Riksskogstaxeringen av misstag levererade fel statistik där man överskattade den årliga avverkningstakten avseende naturtypsklassad skog. Se SLU Riksskogstaxeringens klargörande av sitt misstag under SLU-nyhet och Sveriges Radios rättelse i webbartikel.

Statistiken som var fel har inte använts i SLU Artdatabankens underlag för framtagande av ”Rödlistade arter i Sverige 2020”.

Kontakt:
Håkan Berglund, miljöanalysspecialist, tel. 018-672237
Tord Snäll, professor, tel. 018-672612
Johan Samuelsson, presskontakt, tel. 018-673409, johan.samuelsson@slu.se


Kontaktinformation